20-09-2014 - Mooie open dag bij Melkveebedrijf Wiers te Noord-Sleen

20-09-2014 - Mooie open dag bij Melkveebedrijf Wiers te Noord-Sleen

Maatschap Wiers in Noord-Sleen zet groots in op schaalvergroting. Anno en Jannie Wiers bouwden samen met jongste zoon Erwin hun bedrijf uit. Op zaterdag 20 september opende Maatschap Wiers de deuren van haar vernieuwde bedrijf voor iedereen die hierin geïnteresseerd is: burgers, boeren en buitenlui …

Er is hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe melkveestal. De bestaande stal is gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwbouw. Bij dit grote project waren veel ondernemers betrokken, waaronder ook Handelsonderneming K.A. van Spijker B.V. Op deze dag waren wij met de andere 17 bedrijven aanwezig om de dag extra aan te kleden.

De familie is trots op het resultaat en wilde dat graag laten zien. Ondertussen hun verhaal vertellend kon iedereen een kijkje nemen bij onder andere de volgende punten:

  • Nieuwbouw ligboxenstal met melkgebouw
  • Verbouwde, bestaande stal voor separatie en jongvee
  • Stal heeft een RAV vloer en voldoet aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij
  • 26 stands swing melkstal met wachtruimte
  • In deze stal is aandacht voor arbeidsefficiëntie, koecomfort en milieueisen

 

Maatschap Wiers heeft een mooi bord van ons ontvangen. Bij een nieuwe stal hoort natuurlijk ook een mooi bord!

Bord open dag Wiers Noord sleen

 
Alle nieuwsberichten »